Viltgjerder

Viltpåkjørsler langs vei og bane er et stort problem i vårt langstrakte land.  ATEC har, sammen med våre GPSD sertifiserte forhandlere løsninger som har gitt utmerkete resultater i blant annet Hallingdal.

Løsningen vi leverer blir skreddersydd for hvert prosjekt, ingen prosjekter er like og vi er opptatt av sikkerheten til enhver tid.

Elektriske ledegjerde for vilt er et økonomisk, natur-og dyrevennlig alternativ til andre viltgjerder og prisen ligger kun på ca 100,- per meter.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.

Vi kommer gjerne på besøk til deres organisasjon for å holde et informasjonsmøte om de resultatene vi har hatt, og løsningene vi

tilbyr.

 

Tor Hetland                                                                       Hayley Anita Henriksen

Tlf: 901 36 577                                                                   Tlf: 467 92 558

E-post: tor.hetland@atec.no                                       E-post: anita@atec.no                          

 

 

eikebladets-artikkel