Reklamasjon av varer

Vennligst fyll ut dette skjemaet for å registrere din reklamasjonssak hos oss.
Vi håndterer sakene løpende. Vanlig behandlingstid er 1 uke.

Trinn 1 av 4

25%
  • Vennligst merk hvis dyr eller utstyr står i fare for skade på grunn av denne reklamasjonen. Vanlig behandlingstid når det ikke haster, er 1 uke.
  • Butikinformasjon

    Informasjon om butikken hvor varen ble kjøpt.
  • Vennligst fyll ut dato du kjøpte produktet
  • Vennligst skriv inn navnet på butikken du kjøpte varen.
  • Vennligst skriv inn byen butikken befinner seg i.